Przygotowanie do zabiegu

PRZED OPERACJĄ I W DNIU ZABIEGU:

*Konieczność przeprowadzenia zabiegu i jego termin ustala wraz z pacjentem lekarz Kliniki Silesia podczas wizyty kwalifikującej ( nawet w przypadku skierowania na zabieg operacyjny z innego ośrodka ). W przypadku współistnienia chorób obciążających internistycznie pacjenta lekarz kierujący na operację może zlecić wykonanie konsultacji anestezjologicznej.

*2 tyg. przed terminem zabiegu prosimy telefonicznie ( 77 4743209 i/lub 77 4165225 ) bądź osobiście potwierdzić termin zabiegu. Brak potwierdzenia oznaczać będzie rezygnację z zabiegu operacyjnego.

*Zaleca się wykonanie szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

*Skierowanie: w przypadku refundowanego przez NFZ zabiegu operacyjnego należy posiadać skierowanie do Oddziału od lekarza specjalisty lub lekarza rodzinnego.

*Badanie krwi ( morfologia, glukoza, APTT, INR ) przed zabiegiem wykonywane jest ok. 3-7 dni przed zabiegiem w ambulatorium Kliniki Silesia w Opolu, ul. Wojciecha Biasa 31

(proszę zgłosić się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-10 na czczo).

*EKG:  przed zabiegiem prosimy o dostarczenie aktualnego ( wykonanego na ok. 7-30 dni przed zabiegiem ) ekg; do wykonania w każdej Poradni Lekarza Rodzinnego. W razie potrzeby istnieje możliwość wykonania ekg w szpitalu przed zabiegiem.

*Zaopatrzenie w ortezy ortopedyczne i kule odbywa się za pośrednictwem sklepów zaopatrzenia ortopedycznego na podstawie skierowań z Poradni Ortopedyczno-Urazowych.

Przedmioty ortopedyczne są zwykle częściowo refundowane przez NFZ po potwierdzeniu wniosków w wydzielonych do tego punktach ( należy je potwierdzić w NFZ po otrzymaniu wniosku w dniu wypisu ze szpitala ).

Realizacja wniosku może odbyć się w punkcie zaopatrzenia ortopedycznego  w Klinice Silesia w Opolu.

Sugerujemy przedoperacyjną konsultację fizjoterapeutyczną na kilka dni przed operacją ( najlepiej w dniu pobrania badań laboratoryjnych ) w celu dobrania ortezy i instruktażu postępowania po operacji. Informacje o ww. wizycie zawarte są w osobnym załączniku.

W przypadku operacji w znieczuleniu ogólnym ( dotyczy kończyny górnej i wybranych operacji na kończynie dolnej ) zaleca się stosowanie elastycznych pończoch na kończyny dolne w czasie operacji i co najmniej 2 tygodnie po operacji w domu – profilaktyka zakrzepicy żylnej kończyn dolnych. Do zakupienia w punkcie zaopatrzenia ortopedycznego    ( Klinika Silesia w Opolu ). Rozmiar pończoch dobiera po dokonaniu pomiaru fizjoterapeuta z ww. punktu.

*Przed operacją prosimy o obcięcie paznokci, zmycie lakieru i makijażu, a po zakwaterowaniu w pokoju w dniu zabiegu wzięcie prysznica.

*Zabieg operacyjny zwykle odbywa się w dniu przyjęcia do szpitala. Wymagany jest okres 6 godzin na czczo przed znieczuleniem i operacją. Proszę zgłosić się do szpitala na czczo, jeśli przyjęcie zaplanowane jest na godzinę 7.30.  W tym przypadku w przeddzień zabiegu można zjeść lekką kolację i spożywać płyny do godziny 24-tej.

W przypadku przyjęć na godzinę 10.30, proszę spożyć lekkie śniadanie ( np. pieczywo z masłem i nabiałem lub wędliną oraz kubek herbaty lub kawy ) ok. godziny 7.00. Po śniadaniu pozostać na czczo do operacji.

Stale zażywane leki przyjąć z niewielką ilością wody niezależnie od godziny przyjęcia.

Pacjenci z cukrzycą operowani są najczęściej w pierwszej kolejności ( przyjęcia na 7.30). W tym przypadku proszę nie przyjmować leków przeciwcukrzycowych w godzinach porannych – ryzyko hipoglikemii !

*W przypadku obecności drobnych zmian zapalnych lub ropnych na skórze, niezagojonych ran, a także infekcji rozpoczynających się lub trwających w okresie przedoperacyjnym, prosimy o natychmiastową  informację (osobiście lub telefonicznie).

*Prosimy o zabranie do szpitala dotychczasowo posiadanej dokumentacji medycznej (zdjęcia rtg, karty wypisowe, wyniki badań, itp. ), zażywanych na stałe leków (szpital może nimi nie dysponować ) i danych niezbędnych do wypisania L4 ( NIP własny i zakładu pracy, PESEL, numer dowodu osobistego).

*Profilaktyka przeciwzakrzepowa:

Przed zabiegiem lekarz kwalifikujący Panią/Pana do zabiegu przepisze receptę na lek przeciwzakrzepowy. W przeddzień operacji wieczorem w domu (dotyczy operacji na kończynie dolnej !) proszę wg załączonych wskazówek podać 1 dawkę ww. leku podskórnie w okolicę pępka. Lek ten będzie Pani/Pan przyjmować tą samą drogą przez 10-30 dni po operacji.

Jeśli przyjmujecie Państwo inne leki o podobnym działaniu (Polopiryna, Aspirin, Acard, Bestpirin, Acesan, Ticlid, Aclotin, Polocard itp. ), proszę je odstawić na czas kuracji lekiem przeciwzakrzepowym w iniekcjach. W trakcie wizyty kwalifikacyjnej proszę powiadomić lekarza o innych przyjmowanych na stałe lekach.

Po podaniu ww. leku przeciwzakrzepowego mogą w miejscu wstrzyknięć tworzyć się podskórne sińce, będące niegroźnym zjawiskiem.

Leki przeciwzakrzepowe należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

Uwaga: W przypadku operacji na kończynie górnej profilaktyka przeciwzakrzepowa obowiązuje dopiero po operacji ( proszę nie zażywać leku w przeddzień zabiegu !)

*Golenie pola operacyjnego dopuszczalne jest jedynie w dniu zabiegu operacyjnego! Najlepiej uczynić to na Oddziale po przyjęciu. Proszę zaopatrzyć się w jednorazową maszynkę do golenia.

*Istnieje opcjonalnie dla zainteresowanych możliwość wyboru podczas operacji ponadstandardowych implantów ortopedycznych ( w tej sprawie proszę rozmawiać z lekarzem kierującym Kliniki Silesia, który udzieli wszelkich wyjasnień ).

PO OPERACJI:

*Wypis pacjenta po zabiegu odbywa się najczęściej następnego dnia po operacji po godz. 10. Zalecenia pooperacyjne otrzymacie Państwo na karcie wypisowej. Proszę pamiętać o zgłoszeniu potrzeby wypisania druku L4. Recepty na leki ( przeciwzakrzepowe, naczyniowe, przeciwbólowe ) otrzymacie Państwo przed operacją ( zwykle w dniu pobrania badań ) lub przy wypisie.

*Transport do domu może odbywać się w pozycji siedzącej samochodem osobowym. Pacjent nie powinien sam prowadzić samochodu !

*Kontrole pooperacyjne odbywają się w Klinice Silesia w po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu. Prosimy rezerwować datę wizyty zaraz po powrocie ze szpitala do domu !

*Prosimy ograniczyć w okresie pooperacyjnym ( do 5-7 dni ) wizyty osób drugich z uwagi na możliwość przeniesienia infekcji z zewnątrz ( zabieg operacyjny stanowi dla organizmu pacjenta pewien rodzaj stresu z kilkudniowym obniżeniem ogólnej odporności )

*Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi zmiany opatrunków i toalety rany pooperacyjnej ( zawartymi w osobnym załączniku ).