PROJEKTY UNIJNE

Ortopedia s.c. od lat z powodzeniem realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W dotychczasowej historii zrealizowane zostały trzy projekty, a czwarty jest w fazie realizacji. Spółka otrzymała również wsparcie PARP związane z pandemią COVID-19. Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o poszczególnych projektach.

 1. Artroskopowe laboratorium B+R – badania nad nowymi lub znacząco ulepszonymi technikami operacji artroskopowych.
  Kwota dofinansowania : 765 062,82 zł
  Szczegółowy opis projektu znajdziesz tutaj
 2. Wdrożenie innowacyjnej usługi medycznej w zakresie remodelacji i chondroindukcji autogennych komórek mezenchymalnych w leczeniu zwyrodnienia stawów.
  Kwota dofinansowania : 841 752,00 zł
  Szczegółowy opis projektu znajdziesz tutaj
 3. Wdrożenie TIK w przedsiębiorstwie Ortopedia s.c.
  Kwota dofinansowania : 240 494,29 zł
  Szczegółowy opis projektu znajdziesz tutaj
 4. Wdrożenie innowacyjnej procedury medycznej w zakresie dekontaminacji sprzętu medycznego minimalizującego ryzyko wystąpienia zakażenia pacjentów stanowiący współczesny problem epidemiologiczny podmiotów leczniczych
  Kwota dofinansowania : 283.902,04 zł
  Szczegółowy opis projektu znajdziesz tutaj
 5. Dotacja na Kapitał Obrotowy PARP
 6. Program zdrowotny dla mieszkańców Opolszczyzny „Na Dobre i na złe”
  Kwota dofinansowania : 447.148,49 zł
  Szczegółowy opis projektu znajdziesz tutaj
 7. Program zdrowotny dla mieszkańców Opolszczyzny „Na Dobre i na złe” – II edycja
  Kwota dofinansowania : 451.939,17 zł
  Szczegółowy opis projektu znajdziesz tutaj
 8. Wdrożenie techniki remodelingu wypełnień chrzęstnych stawów leczonych poprzez implantacje scaffoldu wzbogaconego komórkami mezenchymalnymi szpiku kostnego
  Wkład Funduszy Europejskich: 5 012 235,00 PLN  (intensywność wsparcia 45%)
  Szczegółowy opis projektu znajdziesz tutaj
 9. Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych – rehabilitacja lecznicza, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19” Umowa nr RPOP.12.03.00-16-0001/22-00 z dnia 9 czerwca 2022 r.
  Wkład Funduszy Europejskich: 124 341,66 PLN 
  Szczegółowy opis projektu znajdziesz tutaj