CENNIK

CENNIK ZABIEGÓW KOMERCYJNYCH

Zabiegi wykonywane są w Specjalistycznym Ośrodku Chirurgii Artroskopowej i Ortopedycznej w Głuchołazach. Cena, oprócz zabiegu obejmuje pobyt i opiekę szpitalną. Podane zakresy cen wynikają z rodzaju zabiegu oraz ilości użytych materiałów medycznych.

ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKICENA (PLN)
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego27 000
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego – całkowita28 000
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego – połowicza25 000
Endoprotezoplastyka stawu barkowego – anatomiczna30 000
Endoprotezoplastyka stawu barkowego – odwrócona35 000
Endoprotezoplastyka stawu międzypaliczkowego i śródręcznopaliczkowego10 300
Endoprotezoplastyka stawu czworobocznośródręcznego kciuka9 000
ZABIEGI ARTROSKOPOWE – STAW KOLANOWY I KOLANOCENA (PLN)
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego6 000
Dodatkowo do zabiegu artroskopii cena za naprawę/rekonstrukcję uszkodzenia łąkotek3 000 – 6 000
Artroskopia operacyjna z rekonstrukcją więzadła pobocznego strzałkowego lub piszczelowego (świeże z internal brace)10 000
Rekonstrukcja rogu tylno-bocznego kolana z artroskopią
– przeszczepy własne
– przeszczepy z banku tkanek (dodatkowo płatne; 6 000)
 14 000 – 16 000
Artroskopia + rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego11 000
Szew świeżego uszkodzenia ACL z zastosowaniem implantu biokompozytowego10 000
Szew uszkodzeń wielowięzadłowych na ostro (ACL+MCL lub LCL z  Internal Bracing)15 000
Osteotomia wg FULKERSONA lub ELMSLIE-TRILLATA11 000
Rekonstrukcja MPFL + artroskopia kolana13 000
Rekonstrukcja MPFL + OSTEOTOMIA FULKERSONA lub ELMSLIE-TRILLATA + artroskopia16 000
Osteotomia podkolanowa goleni (HTO)16 000
Osteotomia nadkolanowa uda (DFO)17 000
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego z przeszczepami własnymi14 000
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego z przeszczepami z banku tkanek14 000 + 6000
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z dodatkową rekonstrukcją ALL14 000
Artroskopowa rekonstrukcja rewizyjna (powtórna) jednoetapowa więzadła tylnego w zależności od rodzaju implantów17 000 – 19 000
Artroskopowa rekonstrukcja rewizyjna (powtórna) jednoetapowa więzadła krzyżowego przedniego w zależności od rodzaju implantów15 000 – 18 000
Artroskopia lecznicza kolana z artroskopowym usunięciem torbieli BAKERA i mechanizmu zastawkowego8 000
Operacja rekonstrukcyjna chrząstki z zastosowaniem błony kolagenowej, hyaluronowej, regjoint, bądź kompozytów wielowarstwowych w zależności od wielkości zastosowanego implantu15 000 – 20 000
PRP/PRF w trakcie wyżej wymienionego zabiegu1 000 – 1 200
Internalbrace w trakcie zabiegów artroskopowych4 000
ZABIEGI ARTROSKOPOWE – BARK, STAW BARKOWYCENA (PLN)
Artroskopia lecznicza stawu barkowego10 000
Artroskopia lecznicza + tenodeza głowy długiej bicepsa12 000
Artroskopowe leczenie niestabilności stawu ramienno-łopatkowego13 000 – 16 000
Artroskopowe leczenie niestabilności stawu ramienno-łopatkowego + REMPLISSAGE14 000 – 17 000
Plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego w uszkodzeniach kostnych wg LATARJET (mini – open)15 000
Artroskopowe leczenie uszkodzenia stożka rotatorów w zależności od użytych implantów14 000 – 18 000
Rekonstrukcja uszkodzenia stawu obojczykowo – barkowego (mini open i artroskopowo)11 000 – 13 000
ZABIEGI ARTROSKOPOWE – STOPA, STAW SKOKOWO-PIĘTOWYCENA (PLN)
Artroskopia lecznicza stawu skokowo – goleniowego (Artroskopia przednia)6 000
Artroskopia lecznicza stawu skokowo –piętowego (Artroskopia tylna)6 000
Artoskopia przednia i tylnia stawu skokowego10 000
Endoskopia w tendinopatiach6 000
Plastyka zastarzałego uszkodzenia ścięgna Achillesa (tkanki własne)11 000
Operacja niestabilności stawu skokowego, w zależności od ilości użytych implantów10 000 – 13 000
Paluch koślawy, wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości śródstopia – Operacja haluksów (jedna strona) – technika „bez gipsowa”7 500
Paluch koślawy, wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości śródstopia – Operacja haluksów (dwie strony) – technika bezgipsowa12 000
Korekcja palca młoteczkowatego4 500
Korekcja palca młoteczkowatego jednoczasowo z korekcją palucha koślawego (cena za jednego palca dodatkowo do ceny korekcji palucha koślawego)2 000
Usunięcie zespoleń ze stopy5 000
ZABIEGI ARTROSKOPOWE – STAW BIODROWY, BIODROCENA (PLN)
Endoskopowa plastyka biodra trzaskającego7 000
Artroskopia operacyjna stawu biodrowego CAM / PINCER (bez użycia implantów)14 000
Artroskopia operacyjna stawu biodrowego CAM / PINCER + naprawa obrąbka16 000 – 20 000
ZABIEGI ARTROSKOPOWE – STAW ŁOKCIOWY, ŁOKIEĆCENA (PLN)
Artroskopia lecznicza stawu łokciowego (łokieć tenisisty +chrząstka +fałdy)7 000 – 9 000
Artroskopowe uwolnienie przykurczu stawu łokciowego8 000 – 10 000
Operacyjne leczenie “rowka nerwu łokciowego”5 000
Operacja łokcia tenisisty mini – open5 000
ZABIEGI ARTROSKOPOWE – NADGARSTEK, RĘKACENA (PLN)
Artroskopia operacyjna nadgarstka 7 500
Artroskopia + artroskopowe usunięcie torbieli galaretowatej nadgarstka7 500
Artroskopowa naprawa chrząstki trójkątnej8 500 – 9 500
Artroskopowa plastyka niestabilności nadgarstka8 500 – 9 500
Uwolnienie przykurczu Dupuytrena, Choroba Dupuytrena6 000 – 8 000
Uwolnienie kanału nadgarstka- zespół cieśni kanału nadgarstka / kanału GUYONA4 500
Nacięcie pochewki ścięgna – zaciskające zapalenie pochewek oraz choroba de Quervein4 000
Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce – palec “trzaskający”4 000
Artroskopia operacyjna stawu CMC kciuka + interpozycja bio w niestabilności7 500 – 8 500
Usunięcie zespoleń z ręki4 000
Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna (pierwotne)4 000