Poradnia Diabetologiczna

poradnia diabetologiczna

Poradnię prowadzi dr Marcin Dorocki

Poradnia diabetologiczna prowadzi diagnostykę i leczenie zaburzeń gospodarki węglowodanowej u osób dorosłych poprzez: 

–  prowadzenie diagnostyki cukrzycy z uwzględnieniem jej typów, 

–  leczenie cukrzycy t.1, t.2, t.3 oraz cukrzycy ciążowej, 

–  leczenie chorych ze stanem przedcukrzycowym,

–  edukacje dietetyczną, 

–  prowadzenie edukacji diabetologicznej z uwzględnieniem różnych sposobów pomiarów glikemii ( pomiary glukometrem, FGM, CGM) oraz zasad podawania insuliny za pomocą wstrzykiwaczy typu pen, 

–  prowadzenie profilaktyki i leczenia przewlekłych powikłań cukrzycy. 

Warunkiem przyjęcia chorego w poradni diabetologicznej jest posiadanie ważnego skierowania od lekarza posiadającego umowę z NFZ ( lekarz POZ, lekarz specjalista, skierowanie wystawione na zakończenie hospitalizacji). 

W celu poprawy opieki nad chorym przed zgłoszeniem się do poradni diabetologicznej proszę przygotować i zabrać ze sobą  następujące dokumenty: 

– listę stosowanych leków, 

– dzienniczek pomiarów glikemii,

– posiadane wyniki badań dodatkowych w szczególności badan laboratoryjnych,

– karty informacyjne leczenia szpitalnego (w tym sanatoryjnego).