Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna zajmuje się kompleksową diagnostyką chorób serca.

Prowadzimy specjalistyczne badania kardiologiczne a nasza pracownia badań nieinwazyjnych wyposażona jest we wszelkie instrumenty służące ocenie serca i układu krążenia. Pacjenci mogą wykonać badania typu Holtera (24-godzinny zapis EKG serca oraz 24-godzinny zapis ciśnienia tętniczego), próbę wysiłkową, test dobutaminowy oraz echokardiografię (badanie ultrasonograficzne serca).

Wizyty w Poradni finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szczegółowe informacje w Rejestracji kardiologicznej Centrum Medycznego.

W poradni przyjmują: