Pracownia USG

Pracownia USG to najmłodsze dziecko naszego Centrum Medycznego. Prowadzona jest przez dr Joannę Jakimów – znakomitego Radiologa, który zapewni szeroki zakres badań USG. Badania realizowane są wyłącznie komercyjnie.

Szczegółowy wykaz badań oraz cennik:

obowiązuje od 01.01.2024r.

 • USG JAMY BRZUSZNEJ ………………………………………………………….. 220 PLN
 • USG SZYI ……………………………………………………………………………….. 220 PLN
 • USG TARCZYCY ……………………………………………………………………… 220 PLN
 • USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH …………………………………………………… 220 PLN
 • USG ŚLINIANEK ……………………………………………………………………… 220 PLN
 • USG JĄDER ……………………………………………………………………………. 220 PLN
 • USG UKŁADU MOCZOWEGO …………………………………………………… 220 PLN
 • USG WYBRANYCH STRUKTUR POWIERZCHNIOWYCH …….. 220 PLN
 • USG DOPPLER – TARCZYCY …………………………………………………… 250 PLN
 • USG DOPPLER – TĘTNICE KOŃCZYN DOLNYCH………………………. 250 PLN
 • USG DOPPLER – TĘTNICE KOŃCZYN GÓRNYCH ………………………250 PLN
 • USG DOPPLER – TĘTNICE SZYJNE …………………………………………. 250 PLN
 • USG DOPPLER – JĄDER ………………………………………………………….. 250 PLN
 • USG DOPPLER – ŻYŁY KOŃCZYN DOLNYCH …………………………… 250 PLN
 • USG DOPPLER – ŻYŁY KOŃCZYN GÓRNYCH …………………………… 250 PLN

W Pracowni przyjmują :