PROGRAM ZDROWOTNY DLA MIESZKAŃCÓW OPOLSZCZYZNY „NA DOBRE I NA ZŁE” – II EDYCJA

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

NOWA ORTOPEDIA sp. z o.o.

realizuje projekt pn. Program zdrowotny dla mieszkańców Opolszczyzny „Na dobre i na złe” – II edycja, nr projektu RPOP.08.01.00-16-0037/21-001-01

                    Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społeczny

Celem głównym projektu jest realizacja długoterminowych usług medycznych i rehabilitacji w ramach opieki domowej w miejscu zamieszkania osób starszych i niesamodzielnych oraz pozostałych usług medycznych realizowanych w Centrum Medycznym „Na dobre i na złe” w Opolu.

Do udziału w nieodpłatnym wsparciu projektu zapraszamy osoby (uczestników projektu) z woj. opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób z Krapkowic. W projekcie zaplanowano udział 25 osób.

Uczestnicy projektu: osoby starsze, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia, w tym niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (wg zaleceń skali Barthel).

Dofinansowanie Projektu z UE: 451.939,17 zł.

Okres realizacji Projektu: 05.2022-07.2023 (wsparcie z projektu dla każdego uczestnika wynosi 12 miesięcy).

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:

a)  usługi opiekuńcze i świadczenia pielęgniarskie w miejscu zamieszkania                      

b)  usługi rehabilitacji w miejscu zamieszkania wraz z zabiegami w Centrum                         

c)   konsultacji u lekarzy specjalistów w Centrum:  ortopedy, kardiologa, urologa,  gastroenterologa

d) opieka farmaceutyczna z zakresu przeglądu lekowego i stosowania nowych leków  

e)  dodatkowo usługi  transportową (dojazd na usługi do Centrum i powrót do domu)

Informacje dostępne w siedzibie Ortopedii – Biurze Projektu, ul. Oleska 97

Tel. 77 474 32 09 e-mail: centrummedyczne.opole@gmail.com

Udział w projekcie jest bezpłatny