WDROŻENIE INNOWACYJNEJ USŁUGI MEDYCZNEJ W ZAKRESIE REMODELACJI I CHONDROINDUKCJI AUTOGENNYCH KOMÓREK MEZENCHYMALNYCH W LECZENIU ZWYRODNIENIA STAWÓW

Wdrożenie innowacyjnej usługi medycznej w zakresie remodelacji i chondroindukcji autogennych komórek mezenchymalnych w leczeniu zwyrodnienia stawów przez firmę Ortopedia w Głuchołazach.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej na skalę światową usługi medycznej w zakresie remodelacji i chondroindukcji autogennych komórek mezenchymalnych w leczeniu zwyrodnienia stawów, który jest spójny z celem szczegółowym dla Poddziałania 2.1.3 RPO WO 2014-2020, mianowicie zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.
Przedsiębiorstwo przeprowadzi inwestycje polegającą na zakupie unikatowego urządzenia niezbędnego do wdrożenia innowacyjnej usługi medycznej w zakresie remodelacji i chondroindukcji
autogennych komórek mezenchymalnych w leczeniu zwyrodnienia stawów.

Rezultaty realizacji projektu:
Zastosowania tej innowacyjnej w skali świata metody leczenia wielu chorób stawów zależnych od procesów degeneracyjnych następujących z wiekiem pacjenta. Komórkom macierzystym przypisuje się rolę chondro indukcyjną i remodelujacą w chorobie zwyrodnienia stawów. Zastosowanie unikatowych dynamicznych nieinwazyjnych technik obrazowania pozwoli na rzeczywistą ocenę skuteczności takiej terapii. Założeniem projektu stworzenia nowej, innowacyjnej usługi medycznej jest nieinwazyjna dynamiczna ocena obrazowa przebudowy chrząstki stawu kolanowego po implantacji dostawowej autogennych komórek mezenchymalnych pozyskanych metodą separacji z tkanki tłuszczowej pacjenta. Komórki macierzyste pozyskiwane z tkanki tłuszczowej (AdSC), zawarte w stromalnej frakcji naczyniowej (SVF), posiadają podobne właściwości jak komórki macierzyste pozyskane ze szpiku kostnego. Mogą one różnicować się w komórki rozmaitych typów, takie jak komórki tkanki kostnej, tłuszczowej, chrzęstnej i mięśniowej, oraz wydzielać szereg cytokin i czynników wzrostu, jednak w porównaniu do komórek macierzystych pozyskiwanych ze szpiku kostnego, są one łatwiejsze do uzyskania w warunkach ambulatoryjnych i wykazują wyższą wydajność izolacji. Innowacyjna procedura medyczna zakłada ocenę chondroindukcji i przebudowy chrząstki w kilkunastomięsięcznym okresie obserwacji i zależnie od oceny stanu klinicznego powierzchni stawowej celowane podanie dawki uzupełniającej komórek mezenchymalnych. Ocena wpływu implantacji komórek mezenchymalnych na remodeling chrząstki stawowej będzie realizowana za pomocą dynamicznego badania tomografii rezonansu magnetycznego w warunkach obciążenia stawu masą pacjenta przy wykorzystaniu planowanego do zakupu w ramach rezonansu magnetycznego. Badanie takie pozwala na bezpośrednią i
mierzalną ocenę kliniczną efektu podania komórek mezenchymalnych i kolejne, celowane ich podanie. w sposób bezpośredni w miejsce tego wymagające.

Wartość projektu: 2 494 800,00 złotych
Wkład Funduszy Europejskich: 841 752,00 złotych