WDROŻENIE TECHNIKI REMODELINGU WYPEŁNIEŃ CHRZĘSTNYCH STAWÓW LECZONYCH POPRZEZ IMPLANTACJE SCAFFOLDU WZBOGACONEGO KOMÓRKAMI MEZENCHYMALNYMI SZPIKU KOSTNEGOA

NOWA ORTOPEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt „Wdrożenie techniki remodelingu wypełnień chrzęstnych stawów leczonych poprzez implantacje scaffoldu wzbogaconego komórkami mezenchymalnymi szpiku kostnego” w ramach Działania 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer umowy: POIR.03.02.02-00-2675/20-00

Wartość projektu: 14 323 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 012 235,00 PLN  (intensywność wsparcia 45%)

Cel projektu:  celem projektu jest inwestycja technologiczna, która będzie polegać na pozyskaniu niezbędnej infrastruktury, pozwalającej na wdrożenie nowej metody terapeutycznej stosowanej podczas leczenia schorzeń ortopedycznych, wspieranej ukierunkowaną diagnostyką i rehabilitacją pacjentów. Technologia będzie wprowadzała na rynku polskim nowe korzystne rozwiązania, które nie są dostępne w alternatywnych rozwiązaniach.

Planowane efekty: Nowa technologia będzie obejmować metodę remodelingu wypełnień ubytków chrzęstnych stawów leczonych poprzez implantacje scaffoldu (niewielkich elementów tkanki chrzęstnej) i osocza bogatopłytkowego (PRP- Paletet Rich Plasma), wzbogaconych komórkami mezenchymalnymi szpiku kostnego (MSC), wraz z ukierunkowaną diagnostyką i rehabilitacją.