WDROŻENIE TIK W PRZEDSIĘBIORSTWIE ORTOPEDIA S.C.

Ortopedia s.c. Oskar Orski, Maciej Zaklika, Robert Pełka
Realizuje projekt pn. „Wdrożenie TIK w przedsiębiorstwie Ortopedia s.c.
RPOP.02.01.02-16-0001/19

Celem projektu jest modernizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2C oraz B2E wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury technicznej. Zmodernizowane zostaną procesy w czterech obszarach: marketing i sprzedaż, produkcja i gospodarka materiałowa, prawo, księgowość i finanse, zasoby ludzkie. Tym samym dojdzie w przedsiębiorstwie do wdrożenia innowacji procesowej oraz organizacyjnej. Należy
podkreślić, iż długookresowym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

Wdrożone systemy teleinformatyczne wprowadzą nowe podejście w przedsiębiorstwie w zakresie oferowania usług oraz produktów. Usługa medyczna będzie bardziej dostępna dla pacjentów o sprzedaż w sklepie otworzy się na sprzed on-line, której dotychczas nie było w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. W wyniku wdrożenia przedmiotowych rozwiązań teleinformatycznych pozytywnie wpłynie na pracę przedsiębiorstwa i usprawni proces marketingowy i organizacyjny w firmie wnioskodawcy. Ta innowacja procesowa zwiększy konkurencyjność oferowanych produktów i towarów wnioskodawcy w zakresie ich dostępności ofertowej i szybszym czasie realizacji zamówienia.

Wartość projektu: 445 359,82 PLN
Dofinansowanie: 240 494,29 PLN