I Sympozjum Wiedzy Stabilnie Zespolonej „Śledź mistrzów”

1 i 2 grudnia 2023 roku w Białymstoku odbyło się I Sympozjum Wiedzy Stabilnie Zespolonej „Śledź mistrzów” organizowane przez koło lekarzy rezydentów ortopedii i traumatologii narządu ruchu PTOiTr. Organizatorem doskonale przygotowanego i poprowadzonego wydarzenia naukowego był dr Adrian Góralczyk, rezydent oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej Szpitala MSWiA w Białymstoku. Jednym w wykładowców – mistrzów był dr Robert Pełka z naszej Kliniki. W konferencji uczestniczyło 100 lekarzy specjalizujących się w tej dyscyplinie z całego kraju.

Podobne wpisy